Follow us

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακίνητου

Ξεκάθαρα τους συμβαλλόμενους

 Την χρονική διάρκεια της μίσθωσης

 Το μηνιαίο μίσθωμα

Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία του μισθωτή. Απαγορεύεται ρητά η μετατροπή της χρήσης του μισθίου, η μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης του, με ή χωρίς αντάλλαγμα, η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης ή η διαμονή και άλλου προσώπου.

 Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού της πολυκατοικίας και, ιδίως, να μην διαταράσσει την οικιακή ειρήνη των υπολοίπων ενοίκων της οικοδομής. Ρητά απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών μέσα στο μίσθιο. Ο μισθωτής ευθύνεται για την άμεση αποκατάσταση των φθορών που θα προκληθούν από τη χρήση του μισθίου. Ο μισθωτής παρέλαβε σήμερα στη χρήση του το μίσθιο, βαμμένο και καθαρό, και υποχρεούται, κατά τη λύση ή τη λήξη της μίσθωσης, να το παραδώσει βαμμένο και καθαρό.

Το ποσό της εγγυοδοσίας για την ακριβή τήρηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, και συναινεί να περιέλθει τον εκμισθωτή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού. Ρητά συμφωνείται ότι το ποσό της εγγυοδοσίας δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της εκμισθώτριας και το ποσό της εγγυοδοσίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή ή προσθήκη στο μίσθιο, με εξαίρεση την τοποθέτηση συσκευών κλιματισμού. Σε περίπτωση τοποθέτησης τέτοιων συσκευών, αυτές θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου, χωρίς αποζημίωση του μισθωτή.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού, όπως ενδεικτικά η καθυστέρηση στην καταβολή του μισθώματος, η ανεπίτρεπτη μεταβολή της χρήσης του, η ανεπίτρεπτη επέμβαση ή προσθήκη, η μη εμπρόθεσμη καταβολή κοινοχρήστων δαπανών και λοιπών λογαριασμών ή η εγκατάλειψη του μισθίου, παρέχουν στην εκμισθώτρια το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση και να επιδιώξει την αποβολή του μισθωτή από το μίσθιο.

Ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή των κοινοχρήστων δαπανών που αναλογούν στο μίσθιο διαμέρισμα, την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, ύδατος και φυσικού αερίου, καθώς και την πληρωμή κάθε άλλου τέλους, ακόμη και αν βεβαιώνονται στο όνομα τρίτου.

Παραχώρηση χρήσης κινητών

Ξεκάθαρα τους συμβαλλόμενους

 Την χρονική διάρκεια της μίσθωσης

Αναλυτικά τον εξοπλισμό του διαμερίσματος

Ότι η εκμισθώτρια παραχωρεί τη χρήση των κινητών, που περιγράφονται παραπάνω, στο μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση της μίσθωσης. Ακόμη, η εκμισθώτρια παραχωρεί στο μισθωτή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση της μίσθωσης, τη χρήση δύο (2) ηλεκτρικών πλυντηρίων, τα οποία βρίσκονται κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής.

Κατά την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο διαμέρισμα, θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των κινητών, που περιγράφονται στον όρο 3, προκειμένου να διαπιστωθεί η τότε κατάστασή τους. Αν διαπιστωθούν φθορές, πέραν αυτών της φυσιολογικής χρήσης, το ποσό που απαιτείται για την αποκατάστασή τους, θα κρατηθεί από το ποσό της εγγυοδοσίας· αν αυτό δεν επαρκέσει για την κάλυψη των φθορών, ο μισθωτής υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα δαπάνες του.

Συχνές ερωτήσεις

Αν θέλετε να κάνετε κράτηση πατήστε εδώ και συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας με τα στοιχεία σας. Έπειτα θα απαντήσουμε στο email σας και σε ότι απορίες έχετε και αν επιθυμείτε να κάνετε κράτηση, θα σας στείλουμε τον τραπεζικό λογαριασμό ώστε να γίνει η πληρωμή. Για να επιβεβαιώθεί η πληρωμή, θα χρειαστούμε να μας στείλετε ένα αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής

Την ημέρα που υπογράφουμε το συμβόλαιο (η ημέρα άφιξης ή η πρώτη εργάσιμη αμέσως μετά την άφιξη) πληρώνετε το υπόλοιπο του συγκεκριμένου μήνα.

Οι υπόλοιπες πληρωμές του ενοικίου θα γίνονται πάντα από την 1η έως την 5η ημέρα κάθε μήνα. Μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά είτε με μεταφορά σε λογαριασμό/έμβασμα. Την ημέρα άφιξης πρέπει να δηλώσετε τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

Αν πληρώσετε με μεταφορά σε λογαριασμό/έμβασμα, τότε το ποσό πρέπει να είναι ακριβώς και τυχόν χρεώσεις χρεώνονται στον ενοικιαστή. Τα εμβάσματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και το επίθετο του ενοικιαστή.

Η προκαταβολή αποτελεί εγγύηση σε περίπτωση ζημιάς.
Δεν πρόκειται για μηνιαία πληρωμή, πρόκειται για κράτηση δωματίου και θα επιστραφεί στο τέλος της διαμονής σας. Αυτή η κατάθεση δεν θα καλύπτει κανένα ενοίκιο έως τον τελευταίο μήνα της σύμβασης. Όταν η παραμονή σας τελειώσει, το δωμάτιο θα επανεξεταστεί για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σε άριστη κατάσταση και ότι δεν έχουν προκληθεί ζημιές και ότι δεν έχουν χαθεί τα κλειδιά.

Εάν η ακύρωση γίνει τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, η προκαταβολή θα επιστραφεί με ποινή 200 ευρώ. Ακυρώσεις που γίνονται λιγότερο από 60 ημέρες πριν την άφιξη θα έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια των προκαταβολών και των συμβατικών εξόδων.

Αφού γίνει η πληρωμή, θα σας στείλουμε μαζί με την επιβεβαίωση της κράτησης ένα αυτόματο ηλεκτρονικό έντυπο όπου θα συμπληρώσετε τα ακριβή στοιχεία της άφιξής σας. Την ημέρα της άφιξής σας, προγραμματίζουμε ένα ραντεβού και θα συναντηθούμε απευθείας στο διαμέρισμα όπου σας παραδίδουμε τα κλειδιά και θα σας κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στο στούντιο και στο κτίριο.

Υπογράφουμε το συμβόλαιο την ημέρα της άφιξής σας. Εάν φτάσετε Σαββατοκύριακο ή εκτός ωρών γραφείου, υπογράφουμε τη σύμβαση την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την άφιξή σας. Θα χρειαστούμε επίσης μια φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας.

Για να κρατήσετε την κράτησή σας, θα πρέπει να πληρώσετε το ενοίκιο για το μήνα. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε την πληρωμή ενοικίου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να νοικιάσει το studio σε τρίτο.

Η αναχώρηση γίνεται πριν από τις 10:00πμ. Αν χρειαστεί να φύγετε από το διαμέρισμα μετά την πάροδο του χρόνου και εάν δεν προγραμματιστεί άφιξη αμέσως μετά την αναχώρησή σας, μπορούμε να εγκρίνουμε ένα αργότερο check out, ώστε να μην χρειαστεί να σηκωθείτε νωρίτερα.